Jan Christian Vestre skjermfoto regjeringen no 11
SVARER: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) svarer på stortingsrepresentant Alfred Bjørlos (V) kritikk mo å avvikle Eksportstrategirådet som skulle etableres i Ålesund. Skjermfoto fra pressekonferarnse.
Synspunkt

Hele Norge eksporterer – spesielt Ålesund og Sunnmøre

Vi heller bør styrke eksisterende satsinger i distriktene fremfor å bruke skattepenger på å etablere enda flere offentlige etater, skriver næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Et av regjeringens hovedmål i nærings- og omstillingspolitikken er at eksporten utenom olje og gass skal øke med 50 prosent innen 2030.

Dette er et ambisiøst løfte og i ganske stor kontrast til Solberg-regjeringen som i sin eksportstrategi hevdet at økt eksport ikke er et mål i seg selv.

Et slikt manglende ambisjonsnivå fra Venstres regjeringstid er kanskje en medvirkende årsak til at Norge i fjor hadde et rekordstort handelsunderskudd fra fastlandet på nesten 300 milliarder kroner.

For et par uker siden lanserte jeg eksportreformen «Hele Norge eksporterer», som blir avgjørende for å nå målet om økt eksport. Reformen inneholder syv nye tiltak som er utviklet sammen med bedrifter over hele landet og partene i arbeidslivet. Dette er bare starten på regjeringens eksportsatsning, og jeg vil oppfordre Alfred Bjørlo i Venstre til å sette seg ordentlig inn i planene før han uttaler seg på feilaktig grunnlag.

Det er ikke riktig at Nasjonalt eksportråd er identisk med Eksportstrategirådet, en offentlig etat som Solberg-regjeringen etablerte og som foreløpig ikke hadde egne ansatte.

Jeg avholdt oppstartsmøtet for Nasjonalt eksportråd denne uken, nettopp fordi regjeringen vil være tettere på eksportarbeidet. Jeg har aldri omtalt Eksportstrategirådet som byråkratisk tull, men mener vi heller bør styrke eksisterende satsinger i distriktene fremfor å bruke skattepenger på å etablere enda flere offentlige etater.

Ved å avvikle Eksportstrategirådet forenkler vi virkemiddelapparatet, og vi frigjør ressurser fra administrasjon til ordninger i næringslivet. Samtidig skal vi bygge et kraftfullt kompetansemiljø for eksport i Ålesund, blant annet gjennom Innovasjon Norge og ikke minst ved at vi har besluttet å flytte arbeidsplasser i Eksportfinansiering Norge (Eksfin) til nettopp Ålesund.

Nasjonalt eksportråd vil foreslå 5-10 nasjonale eksportsatsninger som skal besluttes av regjeringen.

De to første er allerede klare: havvind og mer og grønnere maritim eksport, som er helt i tråd med innspillene jeg har fått fra besøk hos mange bedrifter på Sunnmøre og langs vestlandskysten.

I tillegg utvider vi Eksfins mandat slik at de kan gi gunstige lån til industriinvesteringer i Norge som skal bidra til økt eksport. Dette har vært etterlyst av blant annet verftsindustrien.

Vi etablerer også en ordning der bedrifter kan få dekket inntil 50 % av sine eksportfremstøt, samt en merkevareordning «Made in Norway» som skal bidra til å øke betalingsviljen for norske produkter og tjenester. Dette har vært etterlyst av blant annet ferdigvareindustrien, som også står sterkt på Sunnmøre.

Regjeringen har også etablert «Én dør inn», som skal hjelpe bedriftene til å finne frem i det store mangfoldet av statlige virkemidler. Dette er bare starten på et storstilt forenklingsarbeid som skal spare norske bedrifter for 11 milliarder kroner frem mot 2025.

Etter at jeg ble næringsminister har jeg besøkt over 200 bedrifter i alle landets fylker. Jeg er opptatt av at næringspolitikken skal være praktisk og at den skal utvikles i nært samarbeid med næringslivet, ikke minst de mange små og mellomstore bedriftene våre. Det er de som vet hvor skoen trykker og hvordan vi best kan støtte opp under all den skaperkraften som finnes overalt i landet vårt.

Derfor reformerer vi nå eksportarbeidet, og jeg er glad for å registrere at «Hele Norge eksporterer» har blitt svært godt mottatt av næringslivet.

Publisert: 30.03.2022 09:34

Sist oppdatert: 30.03.2022 10:47

Mer om