Ålesund brosundet innfelt jan christian vestre foto marius skjermfoto regjeringen no 11
NY EKSPORTSTRATEGI: Næringsminister Jan Christian Vestre (innfelt) la nylig fram regjeringas nye eksportstrategi, som blant annet innebærer at Eksportstrategirådet i Ålesund avvikles og at det opprettes et nasjonalt eksportråd i Oslo. Som erstatning skal Innovasjon Norge- og Eksfin-kontorene i byen styrkes. Foto: Marius Rosbach/Regjeringen.no
Synspunkt

En tapt mulighet

– En kraftig nedvurdering av det sterke eksportmiljøet vi har i Møre og Romsdal, skriver tre Høyre-politikere om at næringsministeren avvikler ny enhet i Ålesund.

Det er både oppsiktsvekkende og skuffende at Ap/Sp-regjeringen mener det er smart å flytte Eksportstrategirådet fra Ålesund, gi det et annet navn og legge det inn under et departement i Oslo. Sentralisering ville nok mange i Sp kalle et slikt grep.

Eksportstrategirådet ble etablert av Regjeringen Solberg for å gjennomføre strategiske analyser av eksportpotensialet i norsk næringsliv, gi råd om strategiske satsinger og være en viktig premissleverandør i utviklingen av norsk eksportindustri.

Det var et selvstendig poeng at Eksportstrategirådet ikke skulle være en integrert del av departementet, men lokaliseres til en av våre fremste eksportregioner og nært det eksportrettede næringslivet. Valget falt på Ålesund.

Næringsminister Vestre og regjeringen er åpenbart av en annen oppfatning og har mer tro på en toppstyrt prosess, der de beste analysene og de gode ideene utformes i departementet i Oslo. Det er en kraftig nedvurdering av det sterke eksportmiljøet vi har i Møre og Romsdal og langs kysten av Norge.

Det høres ut som god skrivebordspolitikk at regjeringen har en intensjon om å styrke kontorene til Innovasjon Norge og Eksportfinansiering Norge i Ålesund «over tid». Men dette handler ikke primært om statlige arbeidsplasser.

Eksportstrategirådet skulle legges til Ålesund og Møre og Romsdal fordi det er en av landets fremste eksportregioner, og skulle være en viktig premissleverandør i arbeidet med å utvikle norsk eksportnæring. Nå blir denne satsingen flyttet inn i departementet i Oslo.

Det som skulle være en nyvinning i norsk eksportsatsing har blitt byråkratisert og sentralisert.

Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Jenny Klinge (Sp) fra Møre og Romsdal sitter begge i næringskomiteen på Stortinget, og vi regner med at de har vært tett på prosessen. Mener virkelig Kjølmoen og Klinge at det er riktig å flytte Eksportstrategirådet fra Ålesund, gi det et annet navn og gjemme det bort i et departementet i Oslo?

Da Eksportstrategirådet ble etablert i fjor, hadde vi aldri forestilt oss at en ny regjering kunne finne på å flytte det bort fra Ålesund. Men nå er det dessverre en realitet og Sp viser sitt sanne ansikt når valgkamp blir til realitet. Det er en tapt mulighet for vår region og for landet.

Av stortingspolitiker Helge Orten (H), leder Monica Molvær i Ålesund Høyre og leder Lars Olav Hustad i Møre og Romsdal Høyre

Det er en tapt mulighet for vår region og for landet.

Publisert: 25.03.2022 08:43

Sist oppdatert: 25.03.2022 08:46

Mer om