Iselin nybø brosundet 11
ÅLESUND: Næringsminister Iselin Nybø under lanseringen av Eksportstrategirådet, som skal legge føringer for den nye enheten Eksfin. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Nå skal Eksportfinansiering Norge bistå næringslivet i Møre og Romsdal

Endelig er Eksportfinansiering Norge (Eksfin) i drift og klar til å hjelpe bedrifter i Møre og Romsdal med eksport, skriver næringsministeren i dette innlegget.

Sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge, som næringslivet har ventet på, ble gjennomført 1. juli 2021. Det har vært regjeringens formål med sammenslåingen at tilbudet skal bli mer effektivt og enklere for bedriftene.

Hvor viktige disse ordningene er for det eksportrettede næringslivet, synliggjøres av tallene. Ved utgangen av 2020 var det totalt utestående garantier for ca. 75 milliarder kroner under de ordinære garantiordningene, og lån for 51 milliarder kroner under eksportkredittordningen.

Statlig drahjelp
I 2020 var det bedrifter i Møre og Romsdal – i tillegg til Rogaland, Oslo og Viken – som brukte ordningene mest. En viktig forklaring på at Møre og Romsdal er store brukere, er den statlige drahjelpen fra GIEK og Eksportkreditt (og nå Eksfin) til norsk verftsindustri og maritim leverandørindustri.
Et eksempel er bestillingen av en ny frysetråler som skal leveres i 2022, designet av Ålesund-selskapet Skipsteknisk. Eksportfinansiering var avgjørende for at bestillingen kom på plass. Og rundt 20 norske selskaper, flere av dem fra Møre og Romsdal, skal levere avansert utstyr til båten.

Hybrid brønnbåt
Et annet eksempel er verdens første hybride brønnbåt, som i mars i fjor ble levert av Larsnes Mekaniske Verksted til det familieeide rederiet Rostein, med hovedkontor på Harøy i Sandøy kommune. Rostein er deleier i Larsnes Mek., og en del av brønnbåt-clusteret i Møre og Romsdal. Eksportkreditt Norge bidro med et lån på 262,5 millioner kroner, og GIEK garanterte for 367,5 millioner kroner. I tillegg bidro DNB og Sparebanken i finansieringen.

Eksemplene viser hvordan de statlige ordningene har spilt en viktig rolle i å opprettholde aktiviteten i maritim sektor, offshore-leveranser, og særlig verftsindustrien, også etter oljekrisen i 2014.

Høye eksporttall
Dette har vært viktig for Møre og Romsdal, som har et svært eksportrettet næringsliv. I 2020 var eksporten per sysselsatt i Møre og Romsdal på over 560.000 kroner, ifølge tall fra Menon og SSB. Ifølge statistikken er det faktisk landets høyeste eksport per sysselsatt.

Og nå blir det enda enklere for næringslivet i Møre og Romsdal å søke om finansiering ved å forholde seg til kun én part fra staten. Med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt til Eksfin får vi et mer effektivt virkemiddelapparat som kan bidra til mer verdiskapende eksport fra både store og små bedrifter, og til nødvendig omstilling og flere grønne løsninger.

Samspill
For næringslivet i Møre og Romsdal sin del ser vi absolutt potensial for enda mer verdiskapende eksport. Og vi ser at samspillet mellom fremtidsrettede bedrifter og et enkelt og effektivt virkemiddelapparat kan være en viktig nøkkel for å forløse det. Med Eksfin ser vi mot fremtiden.

Og så vet jeg at mange bedrifter har vært opptatt av at tilbudet som GIEK og Eksportkreditt Norge har hatt ansvar for videreføres i Eksfin. Det har regjeringen sørget for. Gjennom forvaltning av 9 aktive låne- og garantiordninger – to av dem midlertidige pandemiordninger – skal Eksfin jobbe både med bedrifter som kjenner dem godt fra før, og med bedrifter som ikke har brukt tilbudet så mye tidligere.

Tilbud
Eksfin kan gi finansiering til kjøpere av norske eksportvarer. I tillegg har Eksfin flere tilbud direkte til norske bedrifter som skal eksportere, for eksempel garantier for lån til norske bedrifter som gjør eksportrelaterte investeringer i Norge. Et annet eksempel er garantier for lån som norske eksportører bruker som arbeidskapital i produksjonstiden for varer og/eller tjenester som er tilknyttet konkrete eksportkontrakter. Eksfin kan også tilby norske eksportører kortsiktig kredittforsikring til enkelte land hvis de ikke får slik forsikring fra private forsikringsselskaper. Både store og små eksportører i alle næringer kan søke Eksfin om finansiering.

Gode relasjoner
Eksportkreditt Norge og GIEK har bygget opp gode relasjoner, nettverk og kompetanse om norsk næringsliv, og Eksfin vil fortsette arbeidet med å øke kompetansen om nye næringer og nye bedrifter. Maritim sektor og offshorerelaterte næringer har generelt utgjort en betydelig andel av eksportørene som tradisjonelt har benyttet seg av tilbudet. Den senere tid har det også vært et økende omfang av søknader fra andre næringer, som f.eks. fornybar energi, forsvarsindustrien, havbruk og en rekke fastlandsindustrier.

Eksportsatsing
Regjeringen er opptatt av å gå sammen med næringslivet for å se mulighetene for å øke eksporten fra Norge. Etableringen av Eksfin er en del av regjeringens eksportsatsing sammen med opprettelsen av Eksportstrategirådet. Eksfin blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Jeg er glad for at sammenslåingen nå er et faktum. For Venstre har forenkling og profesjonalisering av virkemiddelapparatet vært en viktig driver for å skape enda flere verdiskapende arbeidsplasser i hele Norge. Det skal være mulig å leve gode liv i bygd og by, og med dette grepet kan jeg forsikre at Møre og Romsdal og resten av landet skal få god oppfølging av Eksfin også på veien videre.

Publisert: 10.08.2021 11:14

Sist oppdatert: 10.08.2021 17:22

Mer om