Gadus davik foto gadus group 11
FØRSTE ANLEGGET: Svartekari-anlegget i Bremanger er det første anlegget til Gadus Group for torskeoppdrett. Selskapet har også 12 søknader til behandling om nye anlegg. Foto: Gadus Group
Synspunkt

Planlegger bred og langsiktig satsing i Møre og Romsdal

Gadus Group forstår at planane om ein rekke anlegg for torskeoppdrett fører til spørsmål og skriv om planane i dette innlegget.

For ett år siden etablerte Gadus Group hovedkontor i Ålesund, hvor selskapet nå har bygget opp sin administrasjon og ledergruppe – sist ved ansettelsen av Gro Naalsund som leder for salg og marked. Lokal tilknytning og lange tradisjoner med fiskeri, akvakultur og andre havbaserte næringer gjør Ålesund og Møre og Romsdal til et naturlig samlingspunkt. Gadus er nå i en prosess hvor det søkes etablering på flere sjølokaliteter rundt om i Møre og Romsdal.

Dette fører naturlig til spørsmål og interesse vedrørende våre planer og ambisjoner for oppdrett av torsk i fylket.

For å bygge en ny havbruksnæring basert på torsk kreves det store og langsiktige investeringer langs kysten, her med god hjelp fra en verdensledende klynge av norske leverandører. Denne oppbyggingen har vi allerede påbegynt med klekkeri og yngelanlegg i Indre Fosen kommune i Trøndelag, settefiskproduksjon i Aure kommune på Nordmøre og hovedkontor og administrasjon i Ålesund.

Videre investeres betydelige summer på et nytt og moderne anlegg for slakting, bearbeiding og restråstoff i Kinn kommune i Vestland. Samlet gir dette grunnlag for en helnorsk verdikjede hvor vi tar rogn frem til ferdig pakket filet, i Norge. Noe som gir faste helårlige arbeidsplasser og aktivitet i de kommunene vi holder til i. Totalt har vi allerede investert flere hundre millioner og skapt nesten 50 nye arbeidsplasser. Dette antallet vil dobles det neste året og totalt vil det innen 2025 kreve 900 millioner i investeringer og bidra til 600 faste helårsarbeidsplasser. Vår plan er å produsere 80 millioner måltider med sunn norsk torsk årlig fra og med 2025.

Men, slik som i landbruket er også fisken avhengig av et egnet sted å vokse, og vi er derfor avhengig av gode sjølokaliteter. Vi anser Møre og Romsdal som en ideell region gitt: optimale sjøtemperaturer for torsk, etablerte marine klynger, god sonestruktur og lav tetthet av havbrukslokaliteter, mennesker med kompetanse og lang erfaring fra havbruk, næringsvennlige lokalsamfunn og ikke minst nærhet til den etablerte verdikjeden vår. Målet er totalt ca. 15 nye lokaliteter i Møre og Romsdal fra Smøla i nord til Vanylven i sør, som vi nå er i prosess med å søke på. Vi er klare over at dette er et høyt antall nye lokaliteter, selv om det er lite i forhold til allerede etablert havbruksnæring med totalt over 1,300 lokaliteter i Norge.

Gadus Group har per i dag 12 søknader til behandling i kommuner og sektoretater i Møre og Romsdal. Disse lokalitetene skaper i seg selv aktivitet og arbeidsplasser, men er også helt avgjørende for å sikre at vi har grunnlag for å kunne drifte selskapet vårt, sikre arbeidsplassene til våre ansatte og gi fisken vår gode vilkår.
Disse lokalitetene er spredt utover fylket og i alle regionene basert på areal avsatt til akvakultur i kommuneplaner samt optimale biologiske forhold for å sikre god fiskehelse- og velferd.

Torsken på vårt første anlegg i Davik viser fantastiske resultater og spenner bein på mange av mytene om torsk i merd fra tidligere. Den er frisk, svømmer i stim, har rikelig med plass, oppfører seg rolig, vokser fort, får jevn og god tilgang på sunn og næringsrik mat og ikke minst så smaker den fantastisk. Dette har resultert i en årlig dødelighet i merdene på under 1%, sammenlignet med 27% hos annen akvakultur i samme region, og mellom 20% og 30% for havbruk av villtorsk for 10-15 år siden. Rognen som benyttes til å klekke torsken vi har i sjø kjøpes fra Nofima, som har drevet statens avlsprogram for torsk siden 2003.

Vi opplever nå at de aller fleste vi møter av både lokale innbyggere, lokalpolitikere, annet næringsliv og forvaltning er positive til Gadus Group. Vår jobb er nå å forvalte den tilliten ved å fortsette å satse lokalt i Norge og videreutvikle vår forsvarlige drift gjennom hele vår verdikjede. Vi ser videre frem til flere investeringer, nye arbeidsplasser og mer torskeoppdrett i Møre og Romsdal.

Ledergruppen i Gadus Group
Ola Kvalheim – konsernsjef
Tor Olav Seim – leder strategi og forretningsutvikling
Rune Vartdal – leder for Havbruk
Finn Christian Skjennum – leder for yngel og settefisk
Anna Sæter – leder for økonomi og finans
Lene Risbakk – leder for Kvalitet
Cathrin Rabben – leder for HR og administrasjon
Gro Naalsund – leder for Salg og marked
Falk Øveraas – samfunn- og myndighetskontakt

Publisert: 09.02.2022 05:55

Sist oppdatert: 08.02.2022 23:46

Mer om