Stad skipstunnel Kjøde illustrasjon Kystverket Snøhetta Plump 11
MILLIARDPROSJEKT: Stad skipstunnel er mellom dei største samferdsleprosjektet som er planlagt på Nordvestlandet dei siste åra. No fryktar fleire at prosjektet står i fare. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plump
Synspunkt

Regjeringa truar Stad skipstunnel

Mange er uroa over signala frå samferdsleministeren, skriv ordførarane i Stad og Vanylven.

Stad skipstunnel er eit samferdsleprosjekt med lang historie. Heilt sidan 1874 har ein arbeidd kontinuerlig for å sikre trygg segling gjennom Stad, for å berge liv, last og sikre kontinuitet og bærekraftig transport. Tunnellen fekk sitt endelege gjennomslag i Stortinget i 2021. Etter 147 år, 22 utgreiingar, utallege rapportar og omkampar, tenkte mange at den historiske sjansa til å byggje verdas første skipstunnel var sikra.

No står vi på nytt i ein usikker situasjon, då samferdsleminister Jon-Ivar Nygård truar med innstrammingar for planlagde prosjekt i nasjonal transportplan. Nygård framskundar NTP med eit år, og vi står no i fare for å miste støtta til viktige samferdsleprosjekt.

Dette bekymrar lokalpolitikar, som har kjempa for skipstunnellen i tiår før det endeleg landa i NTP. Det bekymrar stortingspolitikar som vedtok bygginga, og dette bekymrar næringslivet som skulle få æra av å bidra til den storslagne skipstunnellen.

Kommunane rundt skipstunnelen brukar mykje ressursar på å legge til rette for bruk av tunnelmasser til samfunnsnyttige føremål. Dette gjer vi for å skape innovasjon i næringslivet, å vere pådrivarar for grøn omstilling, og for å utvikle eit unikt internasjonalt reisemål.

Våre kommunar har ikkje vanskar med å akseptere utsettingar av byggjestart. Vi godtek krav om miljøvennleg utdriving av tunnelmassane. Vi syns det er flott at ein ytrar seg om at tunnelmassane skal nyttast til samfunnsnyttige føremål, framfor å bli dumpa i fjorden. Vi er takksame for at det vert fokusert på miljøvennlege byggemåtar. Vi set pris på utfordringar, krav og oppmodingar, for det er det som skapar bærekraftige samferdsleprosjekt.

Det vi ikkje set pris på, er at regjeringa vil framskunde NTP fordi dei hevdar at gjeldande transportplan ikkje er realistisk. Då må dei ta omsyn til at dette skaper frustrasjon og både lokalt og nasjonalt. Nygård må ta omsyn til at dette innovative prosjektet vil betre vilkåra for trygg ferdsel langs eitt av verdas farlegaste havstykke, Stadhavet.

Av: Lena Landsverk Sande (V), ordførar Vanylven og Gunnar Silden (V), ordførar Stad

Publisert: 12.07.2022 17:40

Sist oppdatert: 12.07.2022 18:38

Mer om