IMG 8402
Nytt

- Jeg har alltid vært engasjert i det som skjer rundt meg

Dorte Klokk stiller til valg for å utgjøre en positiv forskjell. Bli bedre kjent med 23-åringen fra Ålesund.

Linn Antonie Vårdal Solheim
29.07.2023

Veien inn i politikken falt ganske naturlig for Dorte Klokk, og var litt tilfeldig. Ved forrige kommunevalg ble hun spurt om å være listefyll på kommunevalglisten til KrF i Ålesund. Når hun først var med, ja da kunne hun like gjerne engasjere seg, forteller den engasjerte politikeren.

Siden den gang har det bare ballet på seg.

- Jeg har alltid vært engasjert i det som skjer rundt meg, forteller hun.

Valgkampen er i gang for fullt, og det er sjeldent rolig rundt Klokk, som alltid har mange jern i ilden. Nå om dagen er hun student, jobber som valgkampkoordinator for KrF og driver Sjøholt Sommerhotell. Det trives hun godt med.

- Jeg har vært en potet, ler Dorte.

Engasjert i turistnæringa
Den positive jenta er et arbeidsjern av rang, og begynte å jobbe som vaskehjelp som 16-åring. Siden den gang har hun jobbet seg oppover, og er nå hotelleder på Sjøholt Sommerhotell. Til tross for sin unge alder sitter hun på lang erfaring og mye kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer regionen har foran seg.

Ålesunderen, som har sveitsiske aner, forteller at hun får energi av å være rundt andre mennesker.

- Noe av det jeg liker best med hotellet på Sjøholt er at vi stort sett bare er unge folk som jobber der, det er et veldig friskt og ungt miljø.

Dette er Dorte Klokk:

  • 23 år, fra Emblem i Ålesund
  • 4. kandidat for KrF til fylkestinget i Møre og Romsdal
  • Studerer økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen NTNU i Trondheim

Dorte forteller engasjert om hvor viktig turistnæringen er for regionen, men er klar på at det ikke finnes et fasitsvar på hvordan vi som region skal håndtere utfordringene det bringer med seg.

- Vi må ta vare på det vi har, og det er viktig at vi forvalter ressursene på en god måte framover. Vi bør ikke teppelegge fjordene med cruiseturister, men det er en viktig næring som skaper mange arbeidsplasser, og jeg ser jo godt at det er viktig for regionen med turister, forteller hun.

Glad i friluftsliv og fjellsport.
Mange av turistene Dorte snakker med på Sjøholt Sommerhotell forteller om nærmest religiøse opplevelser i møte med fjell og natur, noe hun ikke har noe problem med å relatere til.

Klokk har alltid vært glad i friluftsliv og fjellsport. Når hun har behov for å koble av fra hverdagen er det gjerne til fjellet hun trekker, og Dorte mener det er viktig at politikerne i større grad legger til rette for at alle skal kunne bruke naturen og bevege seg i fri luft, i alle aldersgrupper.

Det er viktig for folkehelsen, og kan spille en viktig rolle i det å forebygge både fysisk og psykisk sykdom, forteller hun.

Kristendommen er utgangspunktet
Det med folkehelse er en problemstilling som opptar Dorte. Livskvalitet og menneskeverd går hånd i hånd, og faller inn under det hun omtaler som kristne verdier.

Klokk identifiserer seg selv som kristen, men er tydelig på at KrF er for alle.

En av utfordringene som Klokk peker på for KrF i tiden framover, er å få velgerne til å se forbi «kristen-stempelet», og å se at KrF er et sentrumsparti med en helhetlig og ansvarlig politikk, forteller hun.

- Mye av politikken er tuftet på kristne verdier som menneskeverd og nestekjærlighet, men det er ikke kristendommen i seg selv som er formålet, men grunnlaget, sier hun.

Fellesskap er målet
I neste fylkestingsperiode mener Klokk det er viktig å ha et tankesett som bygger opp under samarbeid på tvers av partier og ideologier, og å ha et aktivt forhold til å skulle finne gode løsninger sammen.

Dorte forteller at veldig mange av problemstillingene man står ovenfor er like for de nordlige og sørlige regionene i fylket.

- Må ta vare på småbygdene
For at vi skal fortsette å være konkurransedyktige er vi avhengige av å sikre at det er interessant for tilflyttere å komme til regionen, forteller Dorte.

- Vi må ta vare på småbygdene, og legge mest mulig til rette for at det er attraktivt for folk å bo og leve der, sier hun.

Da er det å tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap en viktig nøkkel, ifølge Klokk.

Viktig å motarbeide barnefattigdom og utenforskap
En annen hjertesak for Dorte er å sikre et godt fritidstilbud for barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.

Den unge politikeren er opptatt av at det det ikke være slik at noen ikke får bli med på organiserte fritidsaktiviteter fordi pengene ikke strekker til.

- Å jobbe for å motarbeide barnefattigdom og utenforskap er noe av det viktigste vi gjør som samfunn, sier hun.

Publisert: 29.07.2023 05:00

Sist oppdatert: 29.07.2023 02:16

Mer om