Brim montasje brann skader batterirom foto Vestfold Interkommunale Brannvesen Kripos 11
BATTERIROMMET UTBRENT: På grunn av eksplosjonsfaren måtte brannvesenet bruke flere dager på å lufte ut gasser fra skroget og batterirommet (til høyre) ble utbrent. Likevel oppstod ikke større skader på fartøyet. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen - Kripos
Nytt

Ikke godt nok sikra mot vanninntrengning

Havarikommisjonen vil skjerpe sikkerheten på el-fartøy etter brann på Ålesund-bygd turistbåt.

Marius Rosbach
19.07.2022

Statens Havarikommisjonen anbefaler en rekke innskjerpelser og endringer i regelverket i kjølvannet av brannen om bord i MS Brim i fjor.

Båten ble bygd av Maritime Partner i Ålesund og levert til Brim Explorer-rederiet i 2019. Det var i mars i fjor at det brøt ut brann i batterirommet til den eldrivne sigthseeingbåten.

Etter brannen opplyste daglig leder Agnes Árnadóttir i Brim-rederiet at konstruksjonen hindret større ødeleggelser.

Rapporten fra havarikommisjonen viser også at konstruksjonen trolig bidro til brannen.

– Batteri- og ventilasjonssystemet var ikke tilstrekkelig sikret mot vanninntrengning, sier havariinspektør Petter Halfdansen i en uttalelse om resultatene av havarikommisjonens arbeid.

(saka fortsetter under)
Brim brann skader skrog foto Statens Havarikommisjon 11
LEKKASJE: Ventilasjonsutløpet fra batterirommet i tunnelen på undersiden av skroget markert med rød sirkel. Sot og brannskade på innsiden av tunnelskroget kommer fra lugar forut for batterirommet. Foto: Statens Havarikommisjon

Sjøvann trengte inn og kortsluttet batteriene
Batteriene om bord er følsomme for sjøvann, og i dette tilfelle førte vanninntrengning til at brannen oppstod da Brim var på seilas i Oslofjorden.

Vannet trengte gjennom ventilasjonsuttaket i tunnelen under katamaranskroget, videre inn gjennom vifta og ned på batteriene - som igjen førte til kortslutning og at brannen oppstod i styrbord batterirom.

Slik mener kommisjonen at brannen oppstod

  • Brannen om bord oppstod med stor sannsynlighet som følge av at sjøvann trengte inn via ventilasjonssystemet og kom i kontakt med batterisystemets høyspenningsdeler, med påfølgende kortslutning, lysbuer og brann.
  • Undersøkelser har vist at den lave beskyttelsesgraden bidro til at sjøvann og sjøluft kunne trenge inn i batterimoduler. Sen utløsning av brannslokkemiddel ga liten slukkeeffekt og hindret ikke brannforløpet, men hadde en kjølende effekt i en kort periode.
  • Det mangler en tydelig slukkestrategi som begrenser skadeomfanget ved brann i litium-ion batterier.
  • Undersøkelsen viser at det er flere området hvor farer ved bruk av litium-ion batterier ikke var tilstrekkelig identifisert eller ivaretatt i design.
  • DNVs klasseregelverk for batterisikkerhet, slik det er utformet i dag, ivaretar ikke i god nok grad fareaspektene ved bruk av litium-ion batterier om bord fartøy, bemerker rapportskriverne.

(saka fortsetter under)

Brim I foto VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN 22
BYGD I ÅLESUND: Brim Explorer-rederiet bygde to tilsvarende båter hos Maritime Partner i Ålesund. I fjor bestilte rederiet båt nummer tre fra Brødrende Aa i Hyen. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Oversett lekkasjepunkt
Havarikommisjonens undersøkelse har vist at plasseringen av ventilasjonsutløpet i tunnelen var ugunstig og uten tilstrekkelige tiltak for å forhindre vanninntrenging.

Verken verftet, klasseselskapet eller Sjøfartsdirektoratet identifiserte at ventilasjonsviften i batterirommet var et lekkasjepunkt med tanke på sjøvanninntrenging, heter det i meldingen fra havarikommisjonen.

Basert på hvordan regelverket er utformet i dag, kan samme feil gjenta seg. Kommisjonen fremmer derfor i alt sju såkalte sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen.

Les de sju sikkerhetsrådene her (ekstern lenke)

Svakheter ved slukkesystem
Rapporten viser videre at det er flere områder hvor sikkerheten kan forbedres om bord på el-fartøy.

Den peker blant annet på svakheter ved slukkesystem om bord på fartøy med litium-ion batterier, og at brannvesenet ikke var godt nok drillet i å håndtere slike utfordringer.

Brannslukking og kontroll av fartøyet pågikk i flere dager, før fartøyet ble ansett som trygt nok til å gå om bord.

Se video med havarikommisjonens gjennomgang av ulykken:

Publisert: 19.07.2022 12:42

Sist oppdatert: 19.07.2022 13:44

Mer om