Stad skipstunnel illustrasjons kystverket 4
KJØDE: På nordsida av skipstunnelen er det tenkt ein naturpark med gapahuk og scene som kan bli eit samlingspunkt i bygda. Illustrasjon: Multiconsult/Link Arkitektur/Kystverket
Nytt

La fram nye teikningar for skipstunnelen

Fekk «veldig positive» reaksjoner frå lokalmiljøet.

06.01.2023

Kystverket fekk gode tilbakemeldingar under to folkemøte då dei la fram planar og teikningar for korleis utbygginga av Stad skipstunnelen kunne skje.

Det skriv NRK Møre og Romsdal.

Det var lokale folk i Kjøde og Moldefjorden som fekk presentert korleis det ville sjå ut og bli lagt til rette ved tunnelopningane

– Folk var ikkje skeptiske til det visuelle, og fleire sa at dersom det blei sjåande slik ut, så såg dei for seg eit stort utviklingsområde, seier kommunikasjonsansvarleg Sveinung Nedregotten til kanalen etter møta torsdag kveld.

Stad skipstunnel illustrasjons kystverket 6
MOLDEFJORDEN: På sørsida er det tenkt fleire bygg ved innseglinga, men berre eitt vil etter planen stå klart ved opninga. Illustrasjon: Multiconsult/Link Arkitektur/Kystverket

Servicebygg og naturpark
Oppdraget til Kystverket i første rekke dreiar seg om å bygge ein skipstunnel dei kring 1,7 kilometrane gjennom fjellet.

Samtidig blir det lagt til rette på ulike måtar med eit parkområde for gapahuk/scene på nordsida og eit servicebygg i Moldefjorden.

Alt vil ikkje vere klart til opning, men målet er at områda kring tunnelen skal sjå ferdige ut og vere klargjort for oppsetting av fleire bygg og vidare utvikling.

Stad skipstunnel illustrasjons kystverket 5
BYGGESTART NESTE ÅR: Om alt går etter planen tar bygginga av skipstunnelen tidleg neste år. Illustrasjon: Multiconsult/Link Arkitektur/Kystverket

Kan bli byggestart tidleg neste år
I løpet av året skal det lysast ut anbod på bygging av skipstunnelen, som truleg skjer over sommaren.

Prosjektet er planlagt utlyst som éin stor totalentreprise med fast pris.

Om det ikkje kjem store overraskingar kring prisen som kjem inn i konkurransen, er det venta at bygginga av tunnelen vil ta til tidleg neste år.

Publisert: 06.01.2023 09:26

Sist oppdatert: 06.01.2023 10:18

Mer om