Jan Christian Vestre foto Marius Rosbach 11
NØGD: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) seier seg nøgd med at det er på plass fastprisavtaler på straum frå to leverandørar. Foto: Marius Rosbach
Nytt

No kan bedrifter inngå nye fastprisavtaler

Straum til fastpris på plass for næringslivet - men Frp og Høgre meiner prisane er for høge.

07.12.2022
(NPK-NTB-Bibiana Piene): I heile haust har regjeringa jobba med å få eit system for fastprisavtalar på straum til næringslivet på plass. No kan næringslivet kjøpe straum til fastpris.

– Vi har jobba hardt for å få i gang fastprismarknaden. No ser vi at det er mogleg å teikne langsiktige avtalar til under krona. Det er ganske mykje lågare enn dagens spotpris på rundt 4 kroner i dei dyraste områda, men prisane svingar, og kvar enkelt bedrift må sjølv vurdere kva som er best for seg, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

To leverandørar
Frå onsdag av kan Statkraft tilby straum til fastpris. Salet vil i første omgang skje via straumleverandørane Fjordkraft og Fortum, opplyser Statkraft på nettsidene sine.

– Etter kvart tek vi sikte på å inngå avtale med fleire kraftleverandørar, seier direktør for nordiske kraftavtalar Einar Hoffart.

Fastpriskontraktane strekkjer seg over tre, fem og sju år og skal gjelde frå 1. januar.

– Avtalane gir føreseielege prisar både for sluttkundar i næringslivet og for kraftprodusentar som Statkraft, skriv Statkraft i pressemeldinga.

Endra skattereglar
Energipolitisk talsperson for Senterpartiet Ole André Myhrvold er glad for at fastprisavtalane omsider er på plass. Han peikar på at fastprisavtalane næringslivet fram til no har vorte tilbode, har vore altfor dyre.

− Bedrifter har fått tilbod om fastprisavtalar på fleirfaldige kroner per kilowattime. Ei av årsakene til dette har vore at skatten for fastprisavtalane har vore kopla til den variable og ofte skyhøge spotprisen. Dette har vi endra, seier han.

– No må kraftselskapa følgje opp med pristilbod som er knytt til den stabile produksjonskostnaden for kraft, oppmodar Myhrvold.

− Eg tilrår alle bedrifter som treng føreseielegheit for straumkostnadene sine, om å ta kontakt med Fjordkraft og Fortum, seier han.

Vestre oppmodar på si side alle straumselskap til å leggje sine beste tilbod på bordet.

– Slik kan konkurransen om fastpriskundane forhåpentleg presse prisane nedover, seier han.

Over 200 melde interesse
Så langt har om lag 220 bedriftskundar meld interesse for dei nye fastprisavtalane, opplyser konserndirektør Roger Finnanger i Elmera Group, som omfattar Fjordkraft.

Ifølgje Statkraft vil prisane på fastprisstraumen setjast løpande på marknadsmessige vilkår og tilbydast kraftleverandørar som kan selje vidare til næringskundar med eit maksimalt påslag på 2,5 øre/kWh og eit fastledd på 99 kroner per målepunkt per månad, i tråd med retningslinjene frå regjeringa.

Ifølgje Fjordkraft vil dagens prisar i NO1, som omfattar Austlandet, vere 1,54 kroner per kWh for ein kontrakt på tre år, 1,07 kroner for fem år og rundt 84 øre for sju år.

For prisområda NO2 og NO5 – Sørlandet og Vestlandet – vil prisane vere noko høgare, medan dei vil vere på 50 øre eller under for Nord- og Midt-Noreg.

Nye prisar vil komme kvar måndag.

Frp og Høgre kritiserer ordninga
Frp kallar på si side fastprisavtalane for eit nytt mageplask for regjeringa.

– Dette står ikkje i stil med dei forventningane næringslivet har hatt basert på dei mange utspela til næringsministeren. Bedriftene kan no binde seg heilt fram til 2030 til ein straumpris som er tre gonger høgare enn gjennomsnittet dei siste ti åra, seier energipolitisk talsperson Marius Nilsen til NTB.

– Dette set store delar av norsk næringsliv i fare, spesielt då bedrifter som møter global konkurranse. Regjeringa gir ikkje med dette bedriftene ei løysing, men eit insentiv til å flagge ut produksjonen, meiner han.

Høgres Bård Ludvig Thorheim meiner næringsministeren har villeidd både bedrifter og Stortinget.

– Fastprisavtalane skulle lege på godt under éi krone per kWh, ifølgje statsråden. Men viss vi legg til grunn ei forventning om pris på 70 øre, er den reelle prisen 140 prosent høgare i NO1 for treårskontraktar, som er dei mest ettertrakta, seier han.

(©NPK)

Publisert: 07.12.2022 21:54

Sist oppdatert: 07.12.2022 22:05

Mer om