Hege Fredheim offshoremeklarm grieg shiobrokers klyngekonferansen 2023 foto Ogne
GRØNNE KRAV: Hege Fredheim i Grieg Shipbrokers var en av innlederne på Klyngekonferansen i Ålesund i går, torsdag 21. september.. Foto: ogne
Nytt

Bankbrems for olje-offshoreskip

Mange offshorerederier vil bygge nye skip for olje- og gassbransjen, men bankene sier nei.

22.09.2023

- Du er utfordrende å få finansiering hvis det ikke er grønt, sier skipsmegler Hege Fredheim i Grieg Shipbrokers.

Politiske mål og tiltak for å få ned CO2-utslipp fra olje- og gass gjør at bankene kniper igjen på utlån til offshorerederier som driver plattformforsyningsskip, ankerhåndteringsfartøy og konstruksjonsskip for oljebransjen.

Skal rederiene bygge nytt må de finansiere seg med egenkapital eller eventuelt fra andre finansieringskilder enn bankene.

Byggelyst
For offshorerederier som vil bygge fartøy for vindkraftbransjen er det rene kommersielle vurderinger som gjelder og per i dag er det omlag 80 offshorefartøy for vindkraftbransjen under bygging eller i bestilling i verden, ifølge Fredheim.

Hun mener båter som er bygget for en eller et fåtall oppgaver fortsatt kan være konkurransedyktige. Men det generelle rådet hennes er å bygge båter som kan gjøre mange oppgaver og kan arbeide både mot vindkraft- og olje- og gassmarkedet. Det vil for å dempe risikoen ved svinginger i de ulike markedene.

Medinvestorer
Då Remøy Shipping tidligere i år overtok plattformforsyningsskipet Rem Crusader skjedde det sammen med en investorgruppe.

Administrerande direktør Karl-Johan Bakken sa til NETT NO at Remøy Shipping hadde nok egenkapital til å få finansiert Rem Crusader aleine, slik det var for få år tilbake. Nå var ikke det nok.

En viktig årsak til at Remøy Shipping ikke kjøpte skipet aleine, var strengere krav til hva bankene skal låne ut penger til, drevet frem av den såkalte taksonomien til EU og bankene sin håndtering av den.

Kort sagt vil EU medvirke til reduserte CO2-utslepp ved å øke innlånskostnaden til banker som låner ut til virksomhet som gir store CO2-utslipp. Oljebransjen er regnet som en slik bransje.

Publisert: 22.09.2023 08:56

Sist oppdatert: 22.09.2023 14:02