Frakteskip skipsfart foto statens vegvesen
OMLEGGING AV ASFALTFRAKT: En rekke prosjekt for nullutslippsskip i frakteflåten er på «tegnebrettet» som følge av erfaringer fra asfaltkontrakter med vekting av CO2-utslipp. Foto: Statens vegvesen
Nytt

Vegdirektøren tror på revolusjon for frakteflåten

En rekke nullutslippsskip er på «tegnebrettet» etter omlegging av asfaltkontrakter.

Marius Rosbach
11.01.2023

Et veikart for Grønt Skipsfartsprogram peker på store muligheter for utslippskutt ved at mer frakt i bygg- og anleggsnæringa går til sjøs, ifølge ei pressemelding fra Statens vegvesen.

Kan skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøyene langs kysten, lik den vi har sett på ferjesida
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Veikartet som ble overrakt Klima- og miljødepartementet denne uka, viser hvordan vektlegging av CO2-utslipp, i tillegg til pris, kan skape en slik endring.

– Etterspørsel etter grønn transport fra store, offentlige byggherrer kan skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøyene langs kysten, lik den vi har sett på ferjesida, uttaler vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i meldinga.

Flere nullutslippsskip på «tegnebrettet»
Erfaring fra Statens vegvesen sine asfaltkontrakter har allerede vist hvordan dette kan skje i praksis. Entreprenørene må dokumentere sine CO2-utslipp, og tilbyderne får påslag på tilbudssummen ut fra sine utslipp.

En konsekvens av klimavektingen innen asfalt er at flere prosjekt for nullutslippsskip er på «tegnebrettet», ifølge meldinga.

– Dersom flere byggherrer vekter miljø i sine kontrakter, kan mange av disse realiseres i løpet av noen få år, heter det i meldinga.

Overført til resten av bygge- og anleggsnæringa, kan krav til klimavennlig transport legge grunnlag for 100 slike fartøy, heter det videre.

Stort potensiale
Vegdirektøren mener en offentlig etterspørsel etter løsninger med lavere utslipp, kan føre til flåtefornyelse, flere arbeidsplasser og økt eksport.

En rapport fra den maritime klynga som næringsministeren fikk på sitt bord i fjor, pekte også på store muligheter for maritim vekst innen frakteflåten.

Bare den europeiske frakteflåten består rundt 5000 skip, og rundt halvparten av disse vil ha behov for fornying i løpet av ti år, for å oppfylle klimakrav.

Lokalt har Ekornes et prosjekt som ser på mulighetene for å bruke autonome fraktebåter mellom Sykkylven til Ålesund.

250 av 750 batteriskip seiler i Norge
250 av 750 verdens batteriskip er norskoperert etter at det er bygd en rekke elferger grunna krav fra myndighetene. Det har ført til at norsk leverandørindustri har tatt en ledende posisjon globalt.

I alt 22 offentlige og private aktører har bidratt til veikartet. De representerer hele verdikjeden fra offentlige byggherrer som bestiller et anlegg, via entreprenørene, vareeierne og rederiene – til teknologileverandører i maritim bransje.

Les mer om Grønt Skipsfartsprogram her (ekstern lenke)

Publisert: 11.01.2023 13:49

Sist oppdatert: 11.01.2023 13:48

Mer om