Novela collage Bjørdal Anda Olsen GHS
STORE TAP: Mer enn 20 investorer (nede til høyre) gikk inn i PE Bjørdal (oppe til venstre) gjennom investeringsselskapet Novela Kapital I. Novela-systemet er også inne i Anda-Olsen, der Jon Kjærstad (nede til venstre) er sjef og i geværskjefteprodusenten GRS Riflestock (oppe til høyre). Både Anda-Olsen og GRS Riflestock økte inntekter og lønnsomhet i fjor. Foto: P E Bjørdal, Ogne Øyehaug.
Nytt

Satser ikke mer på PE Bjørdal

Novela-investorene blir ikke med videre når PE Bjørdal gjenoppstår som SteelTech AS.

- Novela Kapital deltar ikke i kapitalutvidelsen i SteelTech AS.

Det skriver Tor Ivar Sætremyr, leder for forvaltning i Converto, i en e-post til NETT NO.

Novela Kapital I gikk i 2020 inn i PE Bjørdal med 24,3 millioner kroner i egenkapital i industribedriften i Ørsta og ble 36,5 prosent eier i industribedriften i Ørsta.

Novela Kapital er ikke ferdig investert og vi ser aktivt etter nye muligheter. Vi fokuserer på etablerte selskaper innenfor marine eller maritime næringer og håper å lande en investering eller to til før året er omme
Tor Ivar Sætremyr, leder for forvaltning i Converto

I februar i år gikk selskapet på nytt inn med egenkapital til den da kriserammede bedriften, som allerede hadde vært gjennom en nedbemanningsrunde.

Da PE Bjørdal meldte oppbud i mai i år, tapte investorene alt de hadde investert i bedriften.

Novela Kapital I AS var tungt inne som eier i PE Bjørdal, og i 2022-regnskapet nedskrev selskapet aksjeverdier for mer enn 29 millioner kroner.

- Konkursen i PE Bjørdal trekker naturligvis ned og er noe vi gjerne skulle vært foruten. Når det gjelder denne har årsakene vært godt beskrevet og omtalt av andre, og vi har ikke noe å tilføye i så måte, skriver Sætremyr.

God vekst i 2022
Selv om investeringen i PE Bjørdal endte dårlig, ser det lysere ut for de andre investeringene i Novela-systemet.

- Flere av selskapene i porteføljen hadde til dels svært god utvikling i 2022. Kvenna hadde en vekst i inntektene på 31 prosent mens driftsresultatet femdoblet seg fra året før. Selskapet ser også ut til å fortsette den positive utviklingen videre i 2023. Anda-Olsen hadde en lignende utvikling og økte driftsinntektene med 36 prosent og mer enn doblet driftsresultatet, og vokser videre i 2023.

Etter en tøff periode under pandemien oppnådde GRS en vekst på over 30 prosent i 2022, hovedsakelig takket være en sterk økning i andre halvår. Vi forventer videre positiv omsetningsutvikling i 2023, forteller Sætremyr.

På jakt etter flere investeringer
Arbeidet med å finne nye objekter å investere i tar ikke slutt, og Sætremyr er klar på at de på jakt etter flere alternative plasseringscaser.

- Novela Kapital er ikke ferdig investert og vi ser aktivt etter nye muligheter. Vi fokuserer på etablerte selskaper innenfor marine eller maritime næringer og håper å lande en investering eller to til før året er omme, skriver han.

Artikkelen fortsetter under tabellen

Novela-inveseteringer
Tall i millioner kroner
Anda-Olsen AS 2022 2021
Driftsinntekter 105,1 76,8
Driftsresultat 13,3 5,9
Resultat før skatt 12,5 5,7
Kvenna EMT AS 2022 2021
Driftsinntekter 76,3 57,9
Driftsresultat 6,2 1,2
Resultat før skatt 5,7 0,9
Novela AS 2022 2021
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -0,4 -0,4
Resultat før skatt -1,1 -4,0
Novela Kapital I AS 2022 2021
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -3,1 -2,9
Resultat før skatt -31,9 -2,8
2022-regnskapet til GRS Riflestock er ikke offentlig per i dag, 5. juli.

Ikke første Novela-konkurs
Den første investeringen investorene i Novela-systemet - logistikkselskapet som da het Kvikkas, senere Easy2You - ble utfordrende. Den omfattet både en konkurs hos en underleverandør, i et datterselskap og ny kapitaltilførsel.

NETT NO stilte skriftlig spørsmål om han tror tapet tilknyttet PE Bjørdal-konkursen vil sende en signaleffekt som gjør det utfordrende å hente investorer og kapital i tiden fremover. Det har Sætremyr ikke svart på.

Historien til Kvikkas-investeringen kan du lese i lenkene under. Artikkelen fortsetter under.

Mener porteføljen er tilstrekkelig diversifisert
På spørsmål om sammensetningen av bedrifter man har investert i er diversifisert nok, svarer Sætremyr at det er den.

- Når vi ser på sammensetningen av bedrifter vi har investert i; Fra spesialmaskinering av girkasser og akslinger, via batteriteknologi og nødstrøms-løsninger og til spesialiserte geværskjefter til det internasjonale markedet, tror jeg ingen kan si at porteføljen ikke er diversifisert nok, skriver Tor Ivar Sætremyr.

Komplisert eierskapsstruktur
Eierskapsstrukturen i Novela er like enkel som den er komplisert. Novela-selskapene Novela AS og Novela Kapital I AS er to forskjellige investeringsselskaper, med noe overlapp blant investorene. Selskapene forvaltes av Converto AS, et rådgivnings- og forvaltningsselskap med hovedsete i Ålesund.

Investeringene i nye selskaper og objekter gjøres gjennom et aksjeselskap med eierskap som formål, som enten helt eller delvis er eid av morselskapene.

Novela AS har indirekte investeringer i Kvenna EMT AS, GRS Riflestocks AS og Lettbutikk AS, og Novela Kapital I AS har investert i PE Bjørdal og Anda-Olsen AS.

Investorene kan selv velge hvor store andeler de ønsker å eie i de ulike selskapene, og de enkelte eierne av andeler har derfor større frihet til å vurdere spredningen av egen portefølje og risiko enn i tradisjonelle fond.

Publisert: 05.07.2023 05:00

Sist oppdatert: 05.07.2023 06:26

Mer om