Bente Bruun Foto Møre og Romsdal Høyre
GODE RESULTAT: Møre og Romsdal fylke er ett av de beste fylkene i Norge på gjennomføringsgrad i videregående opplæring, skriver Bente Bruun (H). Foto: Privat
Synspunkt

Gratulerer Møre og Romsdal

Bente Bruun (H) påpeker at lærlingeordningen koster og ber regjeringen justere opp tilskuddet til bedriftene.

12.11.2022

Visste du at fylket vårt over lang tid har vært ett av de beste fylkene i Norge hva angår gjennomføringsgrad i videregående opplæring?

Dette er viktig. Både for den enkelte elev, samfunnet vårt og næringslivet.

Utdanning er vårt viktigste virkemiddel til utjevning av sosiale forskjeller, og for de aller fleste nøkkelen til arbeid, bolig og inkludering.

Jo flere som fullfører sine utdanningsløp jo færre faller utenfor, og Norge trenger virkelig all den arbeidskraft vi kan klare å mobilisere fremover. De fleste er vel kjent med at næringslivet i Møre og Romsdal over lengre tid har måttet takke nei til ordrer og oppdrag grunnet mangel på arbeidskraft. Det har vi ikke råd til.

Mange vil nok ta æren for at vi lykkes med utdanningstilbudet i fylket vårt. Jeg tror at forklaringen er sammensatt og at mange gode krefter bidrar.

Først vil jeg peke på den fantastiske innsatsen bedriftene i fylket bidrar med i lærlingordningen og ellers ved å åpne bedriftene for både besøk, støtte og opplæring. Mange elever har fått ekstra støtte under opplæringen for å komme gjennom en vanskelig fagprøve.

Jeg vet også at vi i fylket har dedikerte lærere som stiller opp for elevene langt utover det en kan forvente. Lærere med god faglig trygghet og motivasjon for arbeidet. Fylket har oppgradert og bygd nye videregående skoler, men mye gjenstår og det må vi kjempe for å få på plass.

I Møre og Romsdal har vi også fritt skolevalg, det betyr at den enkelte elev kan velge utdanningsløp og sted ut i fra egne forutsetninger. Ofte kan det å skifte miljø være vesentlig for evnen til å gjennomføre. Grunnene for ønske om å velge en annen skole varierer; både mistrivsel, mobbing og ønske om et annet miljø skal vi ha stor forståelse for.

Gjennom eget arbeid i skoleverket har jeg sett og satt pris på innsatsen privat næringsliv yter i skolen. Dette er en vinn-vinn-situasjon for bedriftene, skolene og elevene.

Denne innsatsen koster. Jeg håper at dagens regjering er villig til å oppjustere lærlingetilskuddet for det kommende året. Slik det er foreslått i neste års statsbudsjett vil nemlig bedriftene ikke få kompensert for prisstigning i det hele tatt.

Av Bente Bruun, fylkestingsrepresentant Høyre

Publisert: 12.11.2022 05:00

Sist oppdatert: 12.11.2022 12:22

Mer om