Illustrasjonsfoto: Marius Rosbach
Synspunkt

Sterkere regional tilstedeværelse for GIEK/Eksportkreditt

Helge Orten (H) svarer på Jenny Klinges innlegg og viser til at Ålesund peker seg ut som et naturlig sted å utvikle et sterkt regionkontor.

19.03.2021

Jenny Klinge forsøker å fremstille det som om vi ikke har et ønske om sterkere regional tilstedeværelse for GIEK/Eksportkreditt. Det er helt feil. Tvert imot har vi hatt en god intern prosess på dette i vårt parti og med de andre regjeringspartiene, som har resultert i at næringskomiteen nå kommer med følgende innstilling:

«Stortinget ber regjeringen utrede en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge, ut fra en målsetting om sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, og komme tilbake til Stortinget med saken.»

Det er en innstilling som regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og SV stiller seg bak. Jeg er glad for at det er et så bredt flertall bak innstillingen og at vi nå kan få en seriøs og skikkelig prosess i denne saken.

Det betyr at vi har lyttet til signalene fra næringslivet langs kysten og at vi nå kan få en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge. Det er jeg overbevist om vil være bra for utviklingen av den nye organisasjonen, og det er viktig for å sikre større nærhet til de viktige eksportnæringene langs kysten.

Ålesund peker seg ut i den sammenheng som et naturlig sted å utvikle et sterkt regionkontor.

Jeg fant det riktig å påpeke den dobbeltkommunikasjonen som Sp hadde i denne saken, når de hadde ett standpunkt i Avisa Oslo og Groruddalen og et annet i vårt fylke. Den kritikken må Sp og Klinge tåle.

Jeg hadde håpet at også Sp kunne slutte seg til flertallet i komiteen, men det er en vurdering de selv må gjøre. Uansett deler vi målet om en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge.

Artiklar og synspunkt om saka under

Publisert: 19.03.2021 20:47

Sist oppdatert: 19.03.2021 21:18

Mer om