Jan christian vestre foto Nærings og Fiskeridepartementet 11
VIL BRUKE MER STATLIGE MIDLER: Jan Christian Vestre (Ap) og den nye regjeringa jobber med å få på plass det som er omtalt som en mer aktiv næringspolitikk. Et statlig hydrogenselskap har vært blant ideene Vestre har lagt på bordet. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet
Synspunkt

Velkommen til hydrogenbransjen, Vestre!

– Om næringsministeren synes vi og andre hydrogenaktører i Norge jobber for sakte må han gjerne bidra til å få fart i hjemmemarkedet, skriver Norwegian Hydrogen-sjef Jens Berge i dette innlegget.

08.11.2021
I flere medier er Norges nye næringsminister, Jan Christian Vestre, sitert på at han vurderer å starte hydrogenselskap. Det er en så god ide at både vi i Norwegian Hydrogen og flere andre allerede har gjort det. For å nå målene i Paris-avtalen og oppfylle de avtaler som i disse dager inngås i Glasgow spiller hydrogen en avgjørende rolle.


I Norwegian Hydrogen er vi godt i gang med å planlegge produksjon og bred distribusjon av grønt hydrogen flere steder i Norge. Vår første fabrikk åpner ved Geirangerfjorden i løpet av 2023. Hvor den andre, tredje og fjerde fabrikken vår kommer er enda ikke offentliggjort. Men de kommer.

Flere andre aktører har også kommet langt i planleggingen av sine satsinger. Det er imidlertid plass til flere. Men er det egentlig et statlig hydrogenselskap som er det viktigste tiltaket om næringsministeren ønsker fart på hydrogensatsingen i Norge?

Det var ikke mangel på elektrisitet som gjorde at det tok lang tid fra Bellona og A-ha importerte Norges første elbil i 1989 til elbilrevolusjonen virkelig skjøt fart i Norge for få år siden. Tilsvarende vil nok statens hydrogenselskap fort oppdage at det ikke er mangelen på hydrogen som er proppen i hydrogenrevolusjonen.

Om Vestre virkelig ønsker å skyte fart i norsk hydrogensatsing bør han rette statens skyts inn mot etterspørselssiden og å utvikle en eksportrettet norsk hydrogenindustri. Flere norske hydrogenaktører ser allerede ut mot et internasjonalt marked. Det gjør også Norwegian Hydrogen. Både på produksjons- og distribusjonssiden har vi ambisjoner om å ta en solid posisjon også utenfor Norges grenser. Om næringsministeren synes vi og andre hydrogenaktører i Norge jobber for sakte må han gjerne bidra til å få fart i hjemmemarkedet.

Hvor mange milliarder har staten brukt på norsk elbilpolitikk? Støtte til kjøretøy og ladeinfrastruktur har vært helt avgjørende for den suksessen vi ser i dag. Dette er en oppskrift vi vet fungerer og som trygt kan kopieres når det kommer til hydrogen. Vi kan garantere at en eventuell konkurranse om etablering av fylleinfrastruktur for hydrogen i Finnmark vil få flere aktører som leverer tilbud enn Enova fikk da de første gang utlyste en tilsvarende konkurranse om hurtigladeinfrastruktur. Kanskje er det et sted å starte?

Vi opplever at svært mange av landets kommuner og fylkeskommuner er offensive og ønsker å investere i hydrogendrevet transport både til havs og på land. Men per i dag er ekstrakostnadene både så store og så usikre at mange er avventende. Kanskje er investering i hydrogendrevne ferger, hurtigbåter, lastebiler, anleggsmaskiner og busser et tomrom i markedet som statens hydrogenselskap kunne fylt?

I Norwegian Hydrogen gleder vi oss uansett over å kunne ønske næringsminister Jan Christian Vestre velkommen til hydrogenbransjen. At en vellykket industribygger som Vestre ser det samme potensialet som oss for grønt hydrogen i og fra Norge ser vi utelukkende på som svært positivt.

Publisert: 08.11.2021 05:50

Sist oppdatert: 08.11.2021 00:52

Mer om