Olympic Taurus innfelt stig remøy foto Olympic Subsea marius 11
ALLE SKIP I ARBEID: Olympic-eier Stig Remøy (innfelt) kan melde at alle skipene til rederiet er i full aktivitet. Olympic Taurus er blant fartøyene som har sikret arbeid på vindkraftmarkedet. Foto: Olympic Subsea/Marius Rosbach
Nytt

Har styrka egenkapitalen med en halv milliard

Stig Remøy friskmelder Olympic-rederiet etter at ny kapital og restruktureringsavtale er på plass.

Marius Rosbach
01.03.2023

Olympic Subsea-rederiet er i mål med en omfattende restrukturering. Grepene har blant annet styrka egenkapitalen på mer enn en halv milliard kroner.

Det melder Herøy-rederiet i en pressemelding i forbindelse med at de legger fram tallene for 4. kvartal 2022 (se tabell under).

Ekstra kapital og omgjøring av lån
I en ekstraordinær generalforsamling i Olympic Subsea tirsdag ble det vedtatt å tilføre ny egenkapital i form av kontanter på 140 millioner kroner. I tillegg blir 55 millioner kroner i aksjonærlån gjort om til aksjer.

Olympic har gjennom dette oppfylt vilkårene for en ny restruktureringsavtale med kreditorene, med varighet til 31. mars 2026, melder selskapet.

- Olympic er nå friskmeldt
Olympic-reder Stig Remøy venter at at egenkapitalen og selskapets samlede verdi vil fortsette å vokse som en følge av markedssituasjonen og den nye restruktureringsavtalen.

- Tallene dokumenterer at vår langsiktige omstillingsstrategi har vært riktig. Olympic er nå friskmeldt. Vi har inngått eller er i ferd med å inngå kontrakter både innenfor fornybar, olje og gass på mer enn to milliarder kroner, uttaler hovedeieren og styrelederen i meldinga.

(saka fortsetter under)

Olympic Subsea (konserntal)
Årsresultat (i mill kr)

2022
2021
Driftsinntekter

648,9
551,8
Driftsresultat

497,3
40,3
Resultat før skatt

505,4
-105,8
Olympic Subsea (konserntal)
Resultat 4. kvartal (i mill kr)

2022
2021
Driftsinntekter

147,2
130,9
Driftsresultat

353,1
-13,5
Resultat før skatt

327,8
-92,3

Har reversert nedskrivinger
Herøy-rederiet kan melde at alle skipene er i full aktivitet og seilte inn mer enn 540 millioner kroner i løpet av fjoråret.

En kraftig forbedring av resultatet for 2022, skyldes i stor grad reversering av tidligere nedskrivinger på 332 millioner kroner. Bakgrunnen er en bedring i selskapets situasjon og markedsutviklingen.

Konsernets balanse viste ved utløpet av 2022 en bedring i selskapets egenkapital på mer enn en halv milliard kroner. I tillegg blir økonomien ytterligere styrka i første kvartal, med den siste tilførselen av kapital.

Olympic vindskip illustrasjon ulstein design solutions 11
UTVIDER FLÅTEN: Olympic-rederiet har to vindskip under bygging hos Ulstein-konsernet, og opsjon på ytterligere to skip. Illustrasjon: Ulstein Design & Solutions

Beholder alle skipene
Rederiet beholder alle skipene som følge av den nye restruktureringsavtalen som skal gjelde de neste tre årene.

Samtidig øker avdragene på selskapets gjeld, i tråd med allerede eksisterende og forventede forbedringer i markedet, opplyser selskapet. Rentebærende gjeld ved utløpet av fjoråret var på 1,56 milliarder kroner, ifølge kvartalsrapporten.

Olympic-rederiet har også management på tre andre skip, og har to vindfartøy under bygging hos Ulstein-konsernet.

Publisert: 01.03.2023 12:23

Sist oppdatert: 01.03.2023 13:43

Mer om