Jan christian vestre foto nærings og fiskeridepartementet 11
SATSER I ÅLESUND: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) står fast på løftet om minst ti nye stillnger til Innovasjon Norge, i tillegg til styrking av Eksfin-kontoret i byen. Før oppbemanningen kan gjennomføres, må Stortinger behandle eksportreformen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Nytt

Mener opposisjonen bevisst skaper usikkerhet

Næringsministeren rikker ikke en tomme etter kritikk mot Ålesund-satsing.

Marius Rosbach
06.04.2022

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var tirsdag en snartur innom Ålesund. Etter at logistikken gikk i krøll måtte han utsette møter med lokale bedrifter, men en middag med Tore Ulstein ble det tid til.

Den mangeårige lederen i Ulstein Group er nå styreleder i forskningsstiftelsen Norce – og skal være med i næringsministerens nye eksportråd.

– Det var veldig nyttig. Han er en av mine gode rådgivere i næringspolitikken og har alltid noe klokt på hjertet, forteller Vestre til NETT NO etter at han er tilbake til Oslo onsdag.

Meningen var å møte flere bedrifter for å høste innspill til det videre eksportarbeidet, - og det kommer han gjerne tilbake før å gjøre, forsikrer statsråden.

Peker på misforståelser og usikkerhet
Etter at Vestre la fram regjeringas nye eksportstrategi har statsråden fått kritikk for å skrote Eksportsrategirådet i Ålesund – og i stedet satse på et Nasjonalt Eksportråd nært departementet i Oslo.

– Jeg føler meg helt trygg på at dette er en betydelig bedre modell, selv om det både har vært misforståelser, og opposisjonen bevisst har forsøkt å skape usikkerhet, sier næringsministeren.

Med eksportrådet på plass, mener han beslutningene vil være bedre forankret i regjeringa og partene i arbeidslivet. Han gjentar argumentet om at det er bedre å satse på det man har, enn å bygge opp en ny offentlig etat i Ålesund.

– Dette tar oss langt raskere til målet om å øke eksporten. Det å bygge opp en ny etat, tar gjerne tre-fire-fem år, og det har vi ikke tid til, understreker Vestre og legger til:

– La det ikke være noen tvil: Vi skal bygge et sterkt eksportmiljø i Ålesund, men vi trenger ikke enda flere etater.

Ikke ny enhet i Oslo
Næringsministeren påpeker at sekretriatet til det nye eksportrådet ikke skal ha egne ansatte, men serves av ulike personer som jobber i departementet, hos partene i arbeidslivet, næringslivet eller i virkemiddelapparatet ellers.

Det skal med andre ord ikke etableres en ny enhet i Oslo – på bekostning av et eventuelt Eksportstrategiråd.

– Dette handler ikke om plassering, og vi bruker folk og ressurser over hele landet i en helt annen og mer bedriftsnær modell, sier Vestre.

Må vente på Stortinget
Stortingsrepresentant Helge Orten (H) er blant dem som mener Vestre burde fullført etableringen av Eksportsrategirådet – samtidig som høyrepolitikeren har etterlyst en tidsplan for at de nye stillingene blir etablert i Ålesund.

Tirsdag kom også fylkesutvalget i Møre og Romsdal med en bekymringsmelding om framdrifta.

Den korte svaret fra departementet på tidsplanen, er at Stortinget først må behandle eksportstrategien – noe som er ventet å skje i løpet av våren.

Deretter kan Innovasjon Norge sette fart på prosessen med å flytte funksjoner fra Oslo til Ålesund.

Satser først på havvind og maritim eksport
Føreløpig er havvind og grønn maritim eksport pekt ut som de to første strategiske satsingene for norsk eksport.

Hva som blir de neste av til sammen fem til ti satsingsområder, avhenger av hva eksportrådet kommer fram til.

– Vi er klare med finansierng og jeg ser ingen grunn til at vi skal gjøre noe annet enn å følge rådene som Tore Ulstein og de andre i eksportrådet kommer fram til, legger Vestre til.

Publisert: 06.04.2022 16:31

Sist oppdatert: 06.04.2022 16:43

Mer om