Stig Brautaset Jan Frode Janson Sparebank1 Søre Sunnmøre Sparebank1 S Mn samanslåing foto Ogne
EIN BANK: Stig Brautaset i Sparebank1 Søre Sunnmøre og Jan Frode Janson i Sparebank1 SMNpresenterte tilråding om samanslåing av Sparebank1 Søre Sunnmøre og Sparebank1 SMN i fjor sommar. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Slutt for Sparebank1 Søre Sunnmøre

Er ein del av Sparebank1 SMN frå og med i dag.

02.05.2023

Samanslåinga av Sparebank1 SMN og Sparebank1 Søre Sunnmølre er registrert i Foretakregisteret frå og med i dag, melder Sparebank1 SMN i ei børsmelding.

Sommaren 2022 varsla dei to bankane at styra tilrådde samanslåing, med Sparebank1 SMN som overtakande bank.

Dei formelle forhandlingane enda med ja til samanslåinga i dei øverste organa begge bankane, og no er samanslåinga eit faktum.

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre, som er oppretta som ein del av avtalen, er også registrert i foretaksregisterert.

Stiftinga får 12.971.224 eigenkapitalbevis i Sparebank1 SMN som ein del av avtalen. Det utgjer 8,99 prosent eigarandel i Sparebank1 SMN. Stiftinga skal mellom anna dele ut midlar til almennnyttige formål i tidlegare Sparebank1 Søre Sunnmøre sitt område.

Publisert: 02.05.2023 08:11

Sist oppdatert: 02.05.2023 08:13

Mer om