Helge orten loen foto marius 11
FEIL MEDISIN: Det virker som om Arbeiderpartiet og Senterpartiet blander sammen aktiv næringspolitikk og økt statlig eierskap. I Hurdalsplattformen ønsker disse partiene å øke det statlige eierskapet og samtidig skjerpe skattleggingen av privat norsk eierskap, mener Helge Orten. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Aktiv næringspolitikk er mer enn statlig eierskap

Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakker om aktiv næringspolitikk som om det er noe nytt. Det er det ikke, skriver Helge Orten (H).

08.12.2021

Aktiv næringspolitikk har vi holdt på med i mange år. Økt statlig eierskap er ikke det samme som en aktiv næringspolitikk.

De siste åtte årene er det ført en svært aktiv næringspolitikk. Det har vært en formidabel økning i satsingen på næringsrettet forskning, utvikling og innovasjon. Det har vært helt avgjørende for å støtte opp under den omstillingen store deler av næringslivet står i, og for å utvikle ny teknologi, som både skal bidra til lavere utslipp og legge til rette for økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

Aktiv næringspolitikk handler om å støtte opp om næringer der vi har særlige konkurransefortrinn. For eksempel innenfor maritim næringer, der våre bedrifter er helt i verdenstoppen. Grønt skipsfartsprogram, aktiv bruk av offentlig innkjøpspolitikk og krav til lav- og nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter, er eksempler på hvordan offentlig privat samarbeid kan bidra til nye og fremtidsrettede løsninger og lønnsomme arbeidsplasser.

Aktiv næringspolitikk er det også når regjeringen Solberg fikk på plass en hydrogenstrategi med en tydelig satsing på teknologiutvikling og infrastruktur. Satsingen på offshore flytende havvind og støtte til viktige prosjekter for karbonfangst og lagring, er områder hvor det er mulig å skape ny industri og eksportinntekter for Norge, og som bidrar til reduserte utslipp.

Aktiv næringspolitikk handler om å sørge for at bedriftene våre møter færrest mulig hindre for å utføre sin virksomhet. Digitalisering og forenkling av mange funksjoner, vil bidra til lavere kostnader og økt konkurransekraft. Den digital dekningen har aldri vært bedre, og nå rulles også 5G nettet ut for fullt.

Aktiv næringspolitikk er det når vi de siste åtte årene har sørget for at flere fullfører videregående utdanning, yrkesfagene og fagutdanningene er styrket og vi legger til rette for desentralisert høyere utdanning. Utdanningstilbudet i Møre og Romsdal må i enda større grad tilpasses næringslivets og det offentliges behov.

Aktiv næringspolitikk er det når vi de siste åtte årene har doblet samferdselsbudsjettet og bygger infrastruktur i hele landet.

Aktiv næringspolitikk handler også om stabilitet og forutsigbarhet i eksportmarkedene. Da nytter det ikke å så tvil om EØS-avtalen, slik for eksempel Sp og Sv gjør.

Aktiv næringspolitikk krever en god skattepolitikk. Når selskapsskatten er redusert til 22% og skatten på arbeidende kapital er betydelig redusert de siste årene, betyr det at det har blitt mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser og norske virksomheter.

Det virker som om Arbeiderpartiet og Senterpartiet blander sammen aktiv næringspolitikk og økt statlig eierskap. I Hurdalsplattformen ønsker disse partiene å øke det statlige eierskapet og samtidig skjerpe skattleggingen av privat norsk eierskap. Allerede i 2022 øker skatten på norsk eierskap med 10 mrd. Det er feil medisin i en tid der næringslivet står overfor et betydelig omstillingsbehov.

Aktiv næringspolitikk handler om å legge til rette for at det er attraktivt å investere og jobbe i norske bedrifter. Da skaper vi lønnsomme arbeidsplasser og legger til rette for en positiv utvikling.

Podium

E13/S2 Hvordan vil ny regjering påvirke næringslivet i regionen?

Publisert: 08.12.2021 08:30

Sist oppdatert: 08.12.2021 09:08

Mer om
Annonsørinnhold