Jan Ivar Maråk viseadm Fiskebåt foto Ogne
ØKER HVERT ÅR: CO2-avgiften på drivstoff til fiskeflåten skal økes hvert år frem til 2030, og det er ikke klart om fiskerner får kompensert for deler av avgiftene i fremtiden, ifølge viseadministrerende direktør Jan Ivar Maråk i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

1,8 milliarder i CO2-avgift i 2030

Blir tre ganger høyere enn i dag - og større enn en eventuell grunnrenteskatt på fiskeriet.

25.08.2023

CO2-avgiften på drivstoff skal øke hvert år frem til 2030 og kommer alene til å bli større enn en eventuell grunnrenteskatt på fiskeriene.

Det kom frem under Fiskebåt Vest sin fiskerkonferanse i Ålesund fredag.

I 2030 vil avgiften for CO2-utslipp som er lagt på bruken av drivstoff, utgjøre til sammen 1,8 milliarder kroner for fiskeflåten, ifølge assisterende direktør Jan Ivar Maråk i Fiskebåt.

I fjor var den på omlag 600 millioner kroner brutto og omlag 250 millioner netto - etter at deler av avgiften er tilbakebetalt gjennom en såkalt kompensasjonsordning.

Avgiften skal øke årlig frem til 2030, og det usikkert om og i hvor stor grad fiskerne får kompensert for avgiften også i fremtiden, ifølge Maråk.

En milliard i skatt
Grunnrenteskatt er skatt på gevinsten av å høste felles naturressurser. For fiskeriene er grunnrenten anslått til tre-fire milliarder, sier seniorøkonom Oddbjørn Grønvik i Menon Economics.

Gitt at skattesatsen på en eventuell grunnrente i fiskeriene blir på 25 prosent, utgjør den inntil en milliard kroner i ekstra skatt, sier han.

En trøst - sett fra fra fiskebåtrederienes side - er at den økte CO2-avgiften reduserer overskuddet en eventuell grunnrenteskatt skal beregnes fra.

Janne Grethe Strand Aasnæs
FORBEREDER SEG PÅ DEBATTEN: Fiskernern vil ikke ha den, men forbereder seg på en debatt om grunnrenteskatt for fiskerien, sier styreleder Janne Grethe Strand Aasnes i Fiskebåt Vest. Foto: Ogne Øyehaug

Forbereder seg på debatten
Fiskerne vil ikke ha grunnrenteskatt i fiskeri, blant annet på grunn av den økte CO2-avgiften, men forbereder seg på en debatt om grunnrenteskatt for fiskeriene.

- Vi håper og mener den ikke bør innføres. Det samlede skatte- og avgiftstrykket er allerede alt for stort og det blir større med den økte CO2-avgiften, sier styreleder Janne Grete Strand Aasnæs i Fiskebåt Vest.

Fiskebåt Vest er en regional organisasjon i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt, som organiserer eierne av den havgående fiskeflåten.

Organisasjonen vil være føre var for å få til en opplyst debatt, ifølge styreleder Janne Grete Strand Aasnæs.

Publisert: 25.08.2023 15:00

Sist oppdatert: 25.08.2023 15:43

Mer om