Ava Ocean dåp Jan H Sundet Øystein Tvedt foto Marius Rosbach 11
NY FANGSTTEKNOLOGI: Ava Ocean har utviklet sin egen fangstteknologi som også kan bli en salgsvare for selskapet. Høsteren over hodene på Jan H. Sundet og Ava Ocean-sjef Øystein Tvedt var tildekket under dåpen tirsdag. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Fangstteknologien kan også bli salgsvare

Over hodene til havforskningsnestoren og Ava Ocean-sjefen henger det som avgjør om det nye skjellfisket blir en suksess.

Marius Rosbach
23.11.2022

Tirsdag ble Ava Ocean sitt første skjellsankerskip døpt ved Fiskerstrand Verft.

Det tidligere offshoreskipet er bygd om og fått fabrikk til å håndtere den ekslusive fangsten av hanekamskjell – en art som ikke er høstet på flere tiår.

Mye av det som avgjør om den nye sjømatsatsingen til rederiet blir en suksess, er at fangstteknologien fungerer som den skal.

Arctic Pearl dåp evotec utstyr foto Marius
LOKAL LEVERANDØR: Evotec har levert betydelig utstyr til fangstsystemet. Skjellene skal tas inn via skutesida og blir deretter tatt ned i fabrikken på dekket under. Foto: Marius Rosbach

Har utviklet avansert fangstmetode
Selskapet har jobbet med å utvikle et system med sonarer og kameraer, som direkteoverføres til brua. Målet er at skjellene skal hentes opp fra havbunnen på en skånsom måte.

- Nå har vi fullt fokus på å lykkes i Barentshavet. Så er planen at vi forhåpentligvis kan gjøre fangstmetoden tilgjengelig for alle som har lyst til å høste skjell bærekraftig, sier Ava Ocean-sjef Øystein Tvedt til NETT NO.

Selve høsteren som skal hente opp skjellene fra havbunnen, var tildekket under dåpet på Fiskerstrand. Ava Ocean-sjefen var også skeptisk til at det ble tatt nærbilder av nyvinningen.

Arctic Pearl dåp mannskap dåpsfølge foto Marius
KLAR FOR SKJELLSANKING: Mannskapet i blå overaller utgjør første skift som skal ut for å sanke haneskjell om bord på Arctic Pearl. Tirsdag var samarbeidspartnere og andre gjester invitert til dåp på Fiskerstrand Verft. Foto: Marius Rosbach

Kan høste minst 15.000 tonn årlig
Havforskningsnestor og mangeårig forsker ved Havforskningsinstituttet, Jan H. Sundet, har vært blant samarbeidspartnerne. Han forteller at Norge har betydelig volum av kamskjellarten.

- Vi har kartlagt det meste av ressursene. Basert på det som er i Bjørnøyaområdet og Spitsbergenbanken, så kan man fange inntil 15.000 tonn skjell i året, forteller han til NETT NO.

Foreløpig er mye usikkert. Teknologien er ny og i første omgang har Ava Ocean-rederiet en avtale om et femårig prøvekvote.

Om fiskeriet er vellykka, ser ikke Sundet vekk fra at det er marked for flere skip som høster haneskjell.

- Vi har i tillegg en bestand på nordsida av Svalbard som er kartlagt i høst, men som vi ikke har gjort noe estimat for. Vi forventer derfor at den årlige fangsten kan bli større, men vi vet ikke hvor mye, legger han til.

Arctic Pearl dåp fabrikk foto Marius
100 TONN DAGLIG: Fabrikken om bord er levert av PE Bjørdal og kan håndtere opptil 100 tonn skjell om dagen. Foto: Marius Rosbach

Vanskelig å anslå omfanget av fisket
Arctic Pearl-skipet til Ava Ocean vil trolig ikke ha noen utfordringer med å høste 15.000 tonn. Men Sundet sier det er vanskelig å anslå hvor mange flere skip det kan være plass til i et slikt marked.

- Det handler både om fangstkapasitet, effektivitet og lønnsomhet. Men noen stor flåte blir det nok ikke, sier han.

Forskerveteranen påpeker at det er positivt at bestanden i større grad er kartlagt før fisket starter, enn situasjonen var på 1980-tallet.

Etter at skjellene er høstet tar det imdilertid flere år før bestanden er tilbake, forteller han.

Haneskjell foto Ava Ocean 11
DELIKATESSE: Haneskjell har ikke vært fisket i Norge på 40 år, ifølge Jan H. Sundet. Kamskjellarten er sett på som en delikatesse i øvre prisklasse. Foto: Ava Ocean

Håper på et fullverdig kvotesystem
Ava Ocean har ikkje lagt skjul på at de gjerne vil utvide flåten, men Øystein Tvedt påpeker at de ikke har noen konkrete planer.

- Nå er dette i første omgang et femårig forskningsprosjekt som vi skal lykkes med. Så er målet vårt at - basert på det prøvefiske vi skal i gang med - kan etablere et fullverdig kvotesystem, forteller Tvedt.

Tempoet er avhengig av hvordan myndighetene stiller seg til resultatene av toktene de nå skal ut på.

Publisert: 23.11.2022 05:00

Sist oppdatert: 23.11.2022 13:11

Mer om