Nils Klippenberg Siemens foto marius 11
RUNDE: Nils Klippenberg som leder Siemens Norge var blant dem som var invitert til årets symposium ved Runde Miljøsenter. Foto: Marius Rosbach
Nytt

– Det tenkes for lite industriutvikling

Hva skal til for å lykkes med havvind, var blant spørsmåla som ble stilt på Rundesymposiet. Siemens-sjefen i Norge mener å ha noe av svaret.

Marius Rosbach
06.05.2023

Torsdag og fredag ble det årlige Rundesymposiet arrangert med 50 inviterte gjester som kom sammen for å diskutere havvind. I salen var det høyst ulike meninger om hvorvidt vindkraft til havs er et kommende industrieventyr, et sjansespill med fiskeressursene – eller noe midt imellom.

Et av spørsmålene som ble stilt avslutningsvis var hva som skal til for å lykkes med havvind.

Administrerende direktør i Siemens Norge, Nils Klippenberg, er ikke i tvil om én ting som ville hjulpet dem som havvindaktør: Raskere behandling fra myndighetene.

– Vi opplever at fra vi har bestemt oss for noe, så tar det fryktelig lang tid før det blir realisert, forteller han til NETT NO.

6 til 8 års behandlingstid for å endre en vannkraftkonsesjon, er blant eksemplene han trekker fram.

Fra vi har bestemt oss for noe, så tar det fryktelig lang tid før det blir realisert
Nils Klippenberg

Klippenbergs poeng er at framdrifta av en industrisatsing som havvind, ikke bør bremse opp fordi det er mangel på noen få årsverk til å ta unna behandlingen i departement og etater.

– Jeg mener ikke at vi skal hoppe over høringsprosesser og slikt, men det er fullt mulig at ulike etater parallellbehandler saker for eksempel, sier han.

Rundesymposiet panel foto marius 11
PANEL: Stortingspolitiker Birgit Oline Kjerstad ( SV), fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, Siemens-sjef Nils Klippenberg og professor Sigrid Eskeland Schütz utgjorde panelet på Rundesymposiet fredag. Foto: Marius Rosbach

Legges for mye vekt på kostnader
En annen utfordring de møter både i finansdepartementet og blant politikere, er at det legges mer vekt på lave kostnader, enn visjoner for verdiskaping.

– Jeg opplever at det tenkes for lite industriutvikling, sier han.

Selv om det kan være penger å spare på å kjøpe et produkt fra utlandet en gang i framtida, framfor å investere i å utvikle egne, så går man glipp av det som kan bli en mer varig verdiskaping.

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan bygge en industri i dag. Da mener jeg den samfunnsøkonomiske tankegangen som vi møter, mangler perspektivet på hvordan man skal drive industriutvikling.

Klippenberg peker på at det nå gjøres i mange andre land når det kommer til havvind – og at tempoet derfor er avgjørende.

Vil bruke oljefondet til havvind
Det vil åpenbart være behov for statlige bidrag for å oppnå en havvindproduksjon, som kan bidra til å nå klimamålene raskt nok.

Siemens-sjefen sitt forslag for å “kickstarte” markedet for havvind, er å sette av noe av oljefondet til å investere.

– Vi kunne satt av noen av disse pengene til å bygge det vi ønsker å få til – for eksempel når det gjelder havvind.

– Da kan vi få en felles langsiktig ambisjon som alle kan jobbe mot. Når jobbes det litt for mye på kort sikt, og i ulike retninger – uten at vi ser helhetsbildet, legger Klippenberg til.

Gunvor Ulstein Runde foto marius
REGIONAL VERDISKAPING: Gunvor Ulstein tok til orde for å legge inn til krav om regional verdiskaping for å stimulere til aktivitet i hjemmemarkedet. Foto: Marius Rosbach

Forslo pott til regional verdiskaping
Gunvor Ulstein var blant dem som hadde sansen for Siemens-sjefens tanker om å få tenke mer langsiktig industribygging, enn i dag.

Den mangeårige lokale forretningslederen hadde også et annet innspill.

– Kan det stilles krav til regional verdiskaping for å stimulere til aktivitet i hjemmemarkedet, foreslo hun.

– Vi blir nødt til å ta vanskelige valg
I forsamlingen var det det representanter fra både organisasjoner, myndigheter og politikere, i tillegg til betydelig akademisk tyngde.

Professor Sigrid Eskeland Schütz ved Universitetet i Bergen påpekte at uansett ståsted, så var det på tide å slutte å snakke om “å tette kunnskapshullet”.

– Vi blir nødt til å ta vanskelige valg, basert på avgrensa kunnskap, sa hun – og mente det bør det legges betydelig innsats i å få en god prosess videre.

Publisert: 06.05.2023 05:00

Sist oppdatert: 08.05.2023 09:55

Mer om