Yvonne Wold Andreas Wenaas Østigård Foto norwegian Hydrogen 11
HYDROGENPROSJEKT: Om alt går som Rauma-ordfører Yvonne Wold og prosjektleder Andreas Wenaas Østigård i norwegian Hydroen håpr, blir Raumabanen først i landet til å godstransport md hydrogentog. Foto Norwegian Hydrogen 11
Nytt

Kan bli først i Europa på hydrogen

Godstogselskap får støtte til å kutte utslipp. - Spennende, mener Rauma-ordfører.

Marius Rosbach
15.12.2022

Arbeidet med å få hydrogentog på skinner gjennom Romsdalen har fått 450.000 kroner i støtte fra Skaparkraft-programmet til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det er selskapa Norwegian Hydrogen og Onrail som er tildelt pengene gjennom prosjektet «Hydrogen på Raumabanen».

- Resultatet av prosjektet vil gi et beslutningsgrunnlag for videre utvikling og realisering av bruken av hydrogen som utslippsfri energibærer på Raumabanen, heter det i en pressemelding fra Norwegian Hydrogen.

Vil frakte god utslippsfritt
Per i dag ligger godstransportselskapet Onrail an til å bli de første i Europa til å frakte gods på tog med hydrogen.

Det innebærer utslippsfri godstransport opp Romsdalen – som et alternativ til vogntog på den svingete og smale veistrekninga.

Samtidig ser Norwegian Hydrogen på Åndalsnes som en svært aktuell plass for produksjon av grønt hydrogen på sikt.

Rauma-ordfører: -Spennende
Støtta fra fylkeskommunen gjør at prosjektet kan øke tempoet og dele kostnadene i arbeidet.

-- Jeg er glad for at fylkeskommunen ser hvor viktig det er å finne nullutslippsløsninger for Raumabanen, og synes det er spennende når godsoperatør og hydrogenbransje får utrede mulighetene for grønn hydrogendrift, uttaler Rauma-ordfører Yvonne Wold i meldinga.

Én av årsakene er at Raumabanen ligger an til å bli først i landet til å få hydrogentog, er at jernbanestrekningen er blant de få i landet som ikke er elektrifisert.

Onrail åndalsnes truck lossing foto leif j olestad 11
NY GODSTRAFIKK: Etter flere års opphold rullet det første godstoget inn på Åndalsnes stasjon våren i fjor. Foto: Leif J. Olestad

Har sikra tomt
Norwegian Hydrogen har planer om å bygge ut infrastruktur og produksjon for hydrogen en rekke plasser i Norden.

De mener Rauma er spesielt interessant som knutepunkt for transport. Det gjør kommunen høyaktuell for produksjonssted for grønt hydrogen og selskapet har allerede sikra seg en tomt for plassering av en eventuell fabrikk.

- Derfor er det svært gledelig å få støtte fra fylkeskommunen til dette prosjektet. Det vil utvilsomt bidra sterkt i at vi raskere kan utvikle de riktige løsningene, uttaler Andreas Wenaas Østigård, som leder prosjektet hos Ålesund-selskapet.

Publisert: 15.12.2022 07:32

Sist oppdatert: 15.12.2022 07:33

Mer om