Kjell Åge Saure dagl Plany foto Ogne
VEKST: Plany-sjef Kjell-Åge Saure. Frå 25 millionar kroner i driftsinntekter i 2019 har selskapet auka inntektene kvart år, til 42 millionar kroner i fjor. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Konkurrerer mest på pris

Hard konkurranse om kundane i fiskevegnbransjen. Sjå resultatoversikt.

13.09.2023

NETT NO-barometeret:

- Vi har vunne mange kontrakter med lavast dekningsgrad, seier Plany-sjef Kjell Åge Saure om korleis marknaden har vore så langt i år. Det betyr at det blir konkurrert på pris.

Selskapet i Sande lagar mellom anna luseskjørt til vern mot luseangrep i oppdrettsanlegg og presenningar for behandling mot lakselus i sjøbaserte oppdrettsanlegg. Bedriftene i bransjen Plany er i, lagar også garn, nøter, liner, teiner og tauverk for oppdrettselskap og fiskarar.

Den tøffe konkurransen viser seg også i rekneskapa til bedriftene (sjå tabell under). Samla sett fekk dei redusert resultatmarginen (resultatet før skatt i prosent av driftsinntektene) frå 2,4 prosent i 2021 til 1,8 prosent i 2022.

  • Under vignetten NETT NO-barometeret, ser vi på korleis det går med bransjar på Nordvestlandet. Dette er niande artikkel med utgangspunkt i 2022-rekneskapa (sjå alle artiklane under)

Konsolidering
Bransjen er også prega av store selskap med ambisjonar om å bli enda større og å bidra til ei konsolidering i bransjen.

- Det er tøff marginpress og det er sterk konkurranse. Det at både vi og andre ønskjer å slåst om marknadsandelar, gjer at det blir slik, sa no avtroppande Mørenot-sjef Arne Birkeland til NETT NO i 2019.

Året før vart Mørenot kjøpt av investeringsselskapet FSN Capital, som varsla ambisjonar om vekst mellom anna gjennom oppkjøp og samanslåingar.

Overtok Mørenot-konsernet
Islandske Hampidjan var også på jakt etter Mørenot i 2018, men trekte seg frå konkurransen den gangen. Utviklinga for Mørenot-konsernet vart truleg ikkje heilt som FSN Capital venta, med tosifra millionunderskot og beskjeden vekst frå 2019.

I fjor kom Hampidjan på banen igjen og overtok Mørenot-konsernet tidlegare i år.

Best lønnsemd for Fiskeveg
Etter Mørenot-kjøpet har det islandske Hampidjan-konsernet fått eit større fotfeste i den norske marknaden. Dei to andre store aktørane er Egersund Group og Selstad-konsernet i Måløy.

På toppen, målt etter lønsemd, er Fiskevegn, med ein resultatmargin på over ni prosent både i 2021 og 2022.

Fiskevegn har spesialisert seg på liner og tauverk til linefisket, og søsterselskapet BFG (Best Fishing Gear) lagar automatiske linesystem. Dei to selskapa - med 40 tilsette - er dei viktigaste i Fiskevegn-konsernet, som har hovudkontor og hovudanlegg på Flatraket i Stad kommune.

Små marginar
Resultata for selskap som lager garn, nøter, liner, tauverk, presenningar og liknande utstyr for fiske- og oppdrett
I mill. kroner
DriftsinntektRes.f.skatt
2022202120222021
Egersund Group (konsern)4421,53993,630,8115,2
Holding Cage I as (Mørnot-konsernet)1394,71335,1-79,4-10,9
Selstad Holding as (konsern)1055,51004,436,947,7
Fiskevegn as103,182,810,07,8
Frøystad as57,854,43,4-2,6
Plany as42,435,82,3-0,7
Fosnavåg Notbøteri as28,921,00,72,0
SUM10632,96527,1190,2158,5
Hampidjan (proformaregnskap inkludert Mørenot-konsernet. Tal i Euro333,013,6

Publisert: 13.09.2023 09:30

Sist oppdatert: 13.09.2023 10:38

Mer om