Torill Standal Eliassen studenter Foto Privat 11
STUDENTARRANGEMENT: Torill Standal Eliassen møtte studenter fra Børsen Linjeforening på Campus Ålesund forrige måned. Twoday-sjefen
Nytt

Traff blink med speed-date

Twoday-sjefen mener næringslivet i Ålesund bør koble seg tettere på studentene. Har god erfaring med speed-dating og utplassering.

Marius Rosbach
13.05.2023

NETT NO omtalte nylig utblåsningen fra lederen av studentparlamentet i Ålesund, som ikke var imponert over forholdet mellom studentene og bedriftene i byen.

– Det at Ålesund er den mest næringsnære campusen i landet, er blitt en hvilepute både for næringslivet og NTNU, var beskjeden fra Ole-Markus Simonsen.

Studentlederen mente den jevne student ikke kjente bedriftene og at regionen hadde mye å vinne på tettere kontakt med studentene. Iallfall om målet er å sikre seg at flere ble boende på Nordvestlandet etter at de er ferdige med studiene.

Mener samarbeid er stikkordet
Twoday-sjef Torill Standal Eliassen er blant bedriftslederne som har jobbet mye med rekruttering de siste årene. Og it-selskapet har sikret seg en rekke nyansatte blant studentene på Campus Ålesund.

Likevel tror hun studentlederen har rett i at de har mer å gå på. Samarbeid er stikkordet mener Eliassen.

– Om vi skal klare å fronte denne regionen framover og være attraktive i konkurranse med andre plasser i landet, så må vi jobbe sammen. Det er en erkjennelse som har vokst fram hos flere, forteller hun.

Om vi skal klare å fronte denne regionen framover og være attraktive i konkurranse med andre plasser i landet, så må vi jobbe sammen
Torill Standal Eliassen

Fant ny ansatt via speed-dating
It-selskapet i Ålesund har god erfaring med å jobbe sammen med studentforeningene og invitere studenter til ulike treff, som bedriftspresentasjoner eller fagkveld. Nylig hadde de 23 studenter på besøk til speed-dating – som førte til minst én nyansettelse.

– Etterpå har vi sendt tilbud til en student som vi ønsker og ansatte, også vil vi holde kontakten med et par av de andre, sier Eliassen.

Selv om det krever litt organisering fra bedriften, er det et lavterskeltilbud for studentene å stille på et slikt arrangement.

– Det er en effektiv måte å gi muligheten til flere til å komme og presentere seg. Det kan være vanskelig å bedømme en person kun basert på CV-en, og ofte har de ikke arbeidserfaring. Da er det fint å møtes for å få vite mer om personen «bak» CV-en, sier Eliassen.

Twoday speed date foto twoday 11
TRAFF BLINK: Twoday hadde nylig 23 studenter på speed-date - som førte til minst én nyansettelse. Foto: Twoday

Ønsker mer initiativ fra bedrifter
Studentlederen som fortalte om sine erfaringer, opplevde at bedriftene gjerne takker ja om studentene eller skolen drar i gang et arrangement. Men initiativ andre veien er det færre av.

Twoday-sjefen ser poenget og kunne gjerne tenkt seg å arrangere speed-dating sammen med andre bedrifter.

– Fra studentene sin side, så ville det vært kjempekult om næringslivet tok initiativ til å tilby speed-dating med alle bedriftene som har ledige stillinger, sier hun.

På Campus Ålesund blir det blant annet arrangert årlige karrieredager, men det er studentene selv som står for arrangementet.

Mener regionen kan være en «honningkrukke»
Eliassen forstår godt at det kan være vanskelig for studentene å orientere seg, om de ikke har et nettverk på Nordvestlandet fra før. Mange studenter bor også hjemmefra for første gang, og har kanskje ikke ressurser til å orientere seg om mulighetene som finnes i arbeidslivet.

– For de som er «innafor» kan regionen vår være en «honningkrukke», men det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte.

Studenter forteller også at det er vanskelig å oppfylle bedriftenes ønsker om ansatte med erfaring.

– For oss som er en stor bedrift, er det nok enklere å ta inn nyutdanna, fordi vi har ressurser til å ta oss av dem. For en mindre bedrift, er det mer krevende å ta inn folk uten erfaring, sier hun.

Inviterer studentene årlig
Twoday-sjefen forteller at det er utfordrende å opprettholde kontakten med studentforeningene, hvor personene gjerne byttes ut hvert år.

– Men vi har jobba aktivt sammen med NTNU og opplever at situasjonen er blitt bedre, sier hun.

Bedriften inviterer hvert år studentene til en presentasjon av selskapet og en sosial sammenkomst i etterkant.

– Vi har sagt åpent at vi ønsker å ansette to-tre av de beste fra dataingeniørstudiet hvert år, og har jobba aktivt mot det. Jeg tror ikke det er så mange bedrifter som gjør det samme, forteller hun.

Ole Markus Simonsen Espen Remme foto Marius Rosbach 11
THE NORTH WEST: Leder studentparlamentet i Ålesund, Ole-Markus Simonsen (t.v.), med NHO-direktør Espen Remme i Møre og Romsdal under The North West. Foto: Marius Rosbach

Suksess med utplassering
De siste åra har Twoday i samarbeid med NTNU fått på plass en internship-ordning.

– For oss har det vært 100 prosent vellykka, forteller Eliassen.

Ved å ha sisteårsstudenter utplassert i selskapet, får både studentene og arbeidsgiver teste hverandre. Samtidig får selskapet selv nye perspektiv i møte med studentene. I år har de hatt to studenter på utplassering.

– Vi har ansatt én som starter i august. Den andre studenten hadde vi også gjerne ansatt, men hun skal videre på master-utdanning, forteller Eliassen.

Publisert: 13.05.2023 05:00

Sist oppdatert: 15.05.2023 09:10

Mer om