Annonsørinnhold
Hjemmekontor2
Brand stories

Er du klar? Ny hjemmekontorforskrift fra 1. juli

Samtidig med at store deler av arbeidslivet går inn i sommerferiemodus, trer en ny forskrift om hjemmekontor i kraft. Den viderefører mye fra den gamle forskriften, men inneholder også enkelte endringer som både arbeidsgivere og arbeidstakere bør kjenne til. Her får du ei oppsummering.

14.06.2022

Bruken, og ønsket om bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene. Ikke minst etter de lange periodene med pandemi. Fra 1. juli trer endringene i hjemmekontorforskriften i kraft, og det kan være vel verdt å sette seg inn i den. Både som arbeidstaker og som arbeidsgiver.

Når gjelder forskriften?
Hjemmekontorforskriften gjelder bare for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Dermed omfatter den ikke arbeid som utføres på hytta, på et hotellrom eller ved andre former for fjernarbeid. Forskriften gjelder heller ikke for hjemmearbeid som er kortvarig eller tilfeldig.

Det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid
Hovedregelen er at det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at avtalen er på plass. Avtalen skal blant annet fastsette omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid og forventet varighet.

Krav til arbeidsmiljø på hjemmekontoret
Den nye forskriften tydeliggjør at arbeidsmiljølovens krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når det arbeides på hjemmekontor. Dette medfører egentlig ingen endring fra den gamle forskriften, men kan bidra til å fremheve viktigheten av psykososiale forhold ved hjemmearbeid.

Forskriften regulerer ikke hvilket utstyr arbeidsgiver må sørge for, eller hvilke utgifter arbeidsgiver må dekke i forbindelse med hjemmekontoret. Dette er det fortsatt opp til den enkelte arbeidsgiver å avgjøre. I noen arbeidsforhold er dette regulert i avtale eller virksomhetens personalhåndbok.

Arbeidstidsreglene gjelder også for hjemmearbeid
En viktig endring sammenliknet med den gamle forskriften, er at den nye forskriften ikke har særregler om arbeidstid på hjemmekontoret. Det betyr at fra 1. juli vil arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelde også for hjemmearbeid. Videre betyr det at eventuelle avtaler om hjemmekontor som er basert på den gamle forskriftens særregler, nå må justeres i tråd med arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet kan føre tilsyn
En annen nyhet er at Arbeidstilsynet nå har fått myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene forskriften. Det betyr at de for eksempel kan kontrollere at det foreligger skriftlig avtale om hjemmekontor. Fysisk tilsyn på hjemmekontoret krever imidlertid samtykke fra arbeidstaker.

Ønsker du å lese hele forskriften, så finner du den på Lovdata.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz har spesialiserte advokater innen arbeidsrett, og bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige temaer og saker. Ta kontakt dersom det er forhold som du eller dere trenger bistand til: www.ovgj.no

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 14.06.2022 08:55

Sist oppdatert: 14.06.2022 09:00

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Som Nordvestlandets største advokatfirma bistår Øverbø Gjørtz næringsliv, privatpersoner og offentlig sektor med juridisk rådgivning og prosedyre på de fleste rettsområder. Den lange erfaringen i regionen gjør at vi har spesielt god kjennskap til det lokale næringslivet.

I dag er vi over 40 dyktige medarbeidere med ulik spisskompetanse. Kontorene våre finner du i Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta.

www.ovgj.no

Facebook

Bedrifter/Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz